POLSKI ŁAD DLA POWIATU OPOCZYŃSKIEGO!

W dniu wczorajszym tj. 03.11.2021 r. Poseł Robert Telus przekazał opoczyńskim samorządowcom promesy na zadania w ramach Polskiego Ładu. Łącznie do powiatu opoczyńskiego trafi w ramach rządowego programu ponad 77 mln zł. Wsparcie otrzymają wszystkie opoczyńskie samorządy. W ramach Polskiego Ładu Starostwo Powiatowe w Opocznie zrealizuje dwa projekty. Pierwszy to rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych. Kwota wsparcia to 9 mln 405 tys. zł. Drugie zadanie dotyczy budowy sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym. Na to zadanie powiatowy samorząd dostał 5,4 mln zł. Z dużego dofinansowania na poziomie 12 mln 350 tys. zł cieszy się samorząd Gminy Drzewica. Dzięki tym pieniądzom możliwa będzie rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzewicy. Gmina Opoczno otrzymała promesę na kwotę 5 mln zł, która przeznaczona zostanie na budowę infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe znajdującej się przy Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie. Gmina Sławno otrzymała 4 mln 731 tys. zł na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. To kolejne środki, na inwestycje, które trafią do mieszkańców gminy Sławno. Gmina Białaczów otrzymała 9,5 mln na na modernizacje oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Białaczów. Na ręce Wójta Gminy Mniszków przekazano promesy na kwoty: 1,7 mln na przebudowę i remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Prucheńsko Małe, Małe Końskie, Strzelce oraz Radonia, a także 3,6 mln zł na budowę kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie. Gmina Paradyż na remont drogi powiatowej na odcinku Paradyż – Przyłęk- granica gminy Paradyż/Żarnów otrzymała ponad 9 mln. Natomiast Gmina Poświętne na modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy dostała wsparcie w wysokości blisko 4 mln zł, a także na termomodernizację budynku szkoły i biblioteki w Dębie kwotę 3 mln 150 tys. zł. Gmina Żarnów na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żarnowie otrzymała promesę na kwotę 9,5 mln zł To ogromne wsparcie, tak oczekiwanej inwestycji, w tej gminie Powiatu Opoczyńskiego.


Otwarcie wystawy „Czas to Miłość”

Dziś tj. 03.11.2021 r. na terenie deptaku przy pływalni miejskiej w Opocznie odbyło się otwarcie wystawy „Czas to Miłość” upamiętniającej Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która została przygotowana przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Wystawa „Czas to Miłość” w nowatorskiej formie graficznej prezentuje najważniejsze słowa Prymasa Tysiąclecia z kolejnych dekad jego życia. Znajdują się na niej także archiwalne fotografie oraz istotne punkty biografii Prymasa.Na otwarciu wystawy obecni byli: Pan Poseł Robert Telus – inicjator wydarzenia, Pan Senator Rafał Ambrozik, przedstawiciele Muzeum; Pan Julian Adamczyk oraz Robert Cymborski, Pan Karol Młynarczyk Wicewojewoda Łódzki, Pan Marcin Baranowski Starosta Opoczyński, Pani Maria Barbara Chomicz Wicestarosta Opoczyński, Pan Janusz Ciesielski Radny Sejmiku woj. Łódzkiego, Pan Dariusz Kosno Burmistrz Opoczna, w imieniu Pana Adama Grabowskiego Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie Pan Wiktor Pietrzyk, Pan Krzysztof Owczarski Prezes Zarządu PGK w Opocznie, Pan Tomasz Kopera Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Pani Jolanta Łuczka-Nita Radna Miejska, Pan Zbigniew Sobczyk Wicedyrektor I LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, Pan Michał Białek Członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego, Pan Marek Zieliński Dyrektor ZSP nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie, Pani Agnieszka Nalewczyńska Dyrektor Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie, Pani Katarzyna Szymczyk Dyrektor PCPR w Opocznie, Pani Agnieszka Brola Dyrektor DPS w Drzewicy wraz z kierownikiem Panią Moniką Staśkiewicz, a także młodzież z opoczyńskich szkół ponadpodstawowych.