POLSKI ŁAD DLA POWIATU OPOCZYŃSKIEGO!


W dniu wczorajszym tj. 03.11.2021 r. Poseł Robert Telus przekazał opoczyńskim samorządowcom promesy na zadania w ramach Polskiego Ładu. Łącznie do powiatu opoczyńskiego trafi w ramach rządowego programu ponad 77 mln zł. Wsparcie otrzymają wszystkie opoczyńskie samorządy. W ramach Polskiego Ładu Starostwo Powiatowe w Opocznie zrealizuje dwa projekty. Pierwszy to rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych. Kwota wsparcia to 9 mln 405 tys. zł. Drugie zadanie dotyczy budowy sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym. Na to zadanie powiatowy samorząd dostał 5,4 mln zł. Z dużego dofinansowania na poziomie 12 mln 350 tys. zł cieszy się samorząd Gminy Drzewica. Dzięki tym pieniądzom możliwa będzie rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzewicy. Gmina Opoczno otrzymała promesę na kwotę 5 mln zł, która przeznaczona zostanie na budowę infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe znajdującej się przy Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie. Gmina Sławno otrzymała 4 mln 731 tys. zł na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. To kolejne środki, na inwestycje, które trafią do mieszkańców gminy Sławno. Gmina Białaczów otrzymała 9,5 mln na na modernizacje oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Białaczów. Na ręce Wójta Gminy Mniszków przekazano promesy na kwoty: 1,7 mln na przebudowę i remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Prucheńsko Małe, Małe Końskie, Strzelce oraz Radonia, a także 3,6 mln zł na budowę kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie. Gmina Paradyż na remont drogi powiatowej na odcinku Paradyż – Przyłęk- granica gminy Paradyż/Żarnów otrzymała ponad 9 mln. Natomiast Gmina Poświętne na modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy dostała wsparcie w wysokości blisko 4 mln zł, a także na termomodernizację budynku szkoły i biblioteki w Dębie kwotę 3 mln 150 tys. zł. Gmina Żarnów na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żarnowie otrzymała promesę na kwotę 9,5 mln zł To ogromne wsparcie, tak oczekiwanej inwestycji, w tej gminie Powiatu Opoczyńskiego.

Share Button