O Mnie

Urodził się 18 kwietnia 1969 r. Z wykształcenia jest inżynierem środowiska. Ojciec czwórki dzieci Karoliny, Kamili, Faustyny i Franciszka. Z żoną Małgorzatą tworzyli rodzinę zastępczą dla Mileny, Ani, Nadii, Dominika i Tomka. Swój czas wolny najchętniej spędza w rodzinnym gronie. Jego pasją jest hodowla koni.

 

Od 2007 roku Robert Telus pełnił funkcję posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji. 25 października 2015 został wybrany jako poseł na Sejm VIII kadencji.Startował z list Prawa
i Sprawiedliwości. Członek partii oraz Klubu Parlamentarnego PiS. Wcześniej Robert Telus pracował jako dyrektor Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, przez wiele lat kierował także Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Opocznie. Przez dwie kadencje pełnił funkcję radnego Rady Powiatu opoczyńskiego.

W poprzedniej kadencji był autorem prawie 200 interpelacji oraz ponad 20 zapytań poselskich  i pytań w sprawach bieżących, plasował się w ścisłej czołówce parlamentarzystów Ziemi Łódzkiej, jeśli brać pod uwagę pracę i aktywność poselską. Jako członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wielokrotnie występował z sejmowej mównicy w obronie polskiego rolnictwa i polskiej wsi, zwracając uwagę na całkowicie błędną i katastrofalną w skutkach politykę rolną obecnego rządu PO-PSL. Poseł Telus bierze także czynny udział w pracach sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. W obecnej kadencji także uczestniczy w pracach tych komisji sejmowych. Jest także wiceprzewodniczącym Poselskiego Zespołu Strażaków oraz członkiem Parlamentarnego Zespół
na rzecz Ochrony Życia i Rodziny,  Parlamentarnego Zespołu ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M  z 10 Kwietnia 2010r. Parlamentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej i  Łódzkiego Zespołu Parlamentarnego.

 

Jako parlamentarzysta Ziemi Opoczyńskiej bardzo aktywnie włączył się we wspólne działania na rzecz budowy obwodnicy Opoczna. Sprawa budowy południowej obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 12 była poruszana przez Roberta Telusa wielokrotnie na forum Sejmu a także nieoficjalnie w trakcie nieprotokołowanych spotkań z Ministrem Infrastruktury Cezarym Grabarczykiem oraz
z przedstawicielami władz lokalnych. Podczas prac nad budżetem na rok 2009 poseł zgłosił poprawkę dotyczącą budowy przedmiotowej obwodnicy Opoczna.

Robert Telus jest powszechnie znanym działaczem społecznym. Przez kilka lat był Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Bartłomieja w Opocznie obecnie jest jego zastępcą.Akcja Katolicka jest organizatorem akcji pomocowych,  z których całkowity dochód przeznaczony jest na cele dobroczynne. Robert Telus jest także jednym z pomysłodawców
i współzałożycieli fundacji „Dar dla Potrzebujących”, której największym osiągnięciem jest utworzenie i otwarcie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym koło Opoczna. Dziełem fundacji jest także uruchomienie oddziałów przedszkolnych na terenie powiatu opoczyńskiego.

Młodemu pokoleniu nieustannie stara się przekazywać miłość do Ojczyzny, wartości chrześcijańskie oraz poszanowanie dla rodzimej kultury.