Sołtys Roku 2018

               W tym roku już po raz dziesiąty zostanie wybrany Sołtys Roku Powiatu Opoczyńskiego. Organizatorami konkursu jest Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Roberta Telusa oraz Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Opoczyńskiej.
W imieniu organizatorów konkursu na „Sołtysa Roku 2018” zachęcamy do rozpropagowania tego przedsięwzięcia wśród mieszkańców sołectwa. W ten sposób możecie Państwo ubiegać się o głosy wśród mieszkańców sołectwa. Oprócz zaszczytnego tytułu Sołtysa Roku zwycięzca otrzyma atrakcyjną nagrodę rzeczową. Głosy zebrane wśród mieszkańców będą także oznaką zadowolenia z działalności sołtysa i zadeklarowania dalszego poparcia.

Pliki do pobrania:

Pismo do sołtysów

Pismo do wójtów

Regulamin – Sołtys Roku 2018

Ogłoszenie

Kurenda

Kupon zgłoszeniowy