VIII Opoczyńskie Targi Pracy i Edukacji, odbywają się w hali sportowej Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie.

Targi Pracy i Edukacji to świetna okazja, aby jednego dnia, w jednym miejscu:

– zapoznać się z aktualnymi ofertami rynku pracy,

– przeprowadzić bezpośrednią rozmowę z potencjalnym pracodawcą,

– zorientować się w ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych oraz wyższych uczelni,

– skorzystać z porad doradców zawodowych.

Organizatorami Opoczyńskich Targów Pracy i Edukacji są: Powiat Opoczyński, Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie, Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. Św. Jana Pawła II w Opocznie.


Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe, III edycja konkursu „Wielkanocna Baba z Łódzkiego”

Do słodkiej rywalizacji przystąpiły koła gospodyń z powiatu wieluńskiego, sieradzkiego, pajęczańskiego, łaskiego, zduńskowolskiego, poddębickiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, piotrkowskiego, opoczyńskiego, rawskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, zgierskiego, skierniewickiego i brzezińskiego.Jury łatwego zadania nie miało. Spośród 65 smacznych bab wielkanocnych udało się jednak wyłonić tą wyjątkową.


„Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p.poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową” oraz „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy”

31 marca w Starostwie Powiatowym w Opocznie miało miejsce podpisanie umowy na „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p.poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową” objęte dofinansowaniem inwestycji z rządowego funduszu polski ład oraz umowy na wykonanie prac remontowych pomieszczeń w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy”.


Posiedzenie Komisji i Rozwoju Wsi

30 marca miało także miejsce posiedzenie Komisji i Rozwoju Wsi na czele z Panem Premierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Henrykiem Kowalczykiem.

Tematem owego spotkania było rozpatrzenie Informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat założeń do projektu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa.