Projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej gotowy!

Projekt nowej ustawy dotyczącej Ochotniczych Straży Pożarnych  zakłada m.in.:
 
1. Dodatek emerytalny dla strażaków OSP
Członkom ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet, oraz przez co najmniej 25 lat brali bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, przysługiwać będzie świadczenie ratownicze, z tytułu wysługi lat w JRG OSP w wysokości 1/14 stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Kompleksowe uregulowanie świadczeń za udział w akcjach, zwolnień z pracy, odszkodowań
Strażacy OSP biorący udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną lub wykonujący inne zadania związane z ochroną przeciwpożarową, ochroną ludności, będzie przysługiwać ochrona przewidziana w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

3. W każdej komendzie wojewódzkiej będzie jeden zastępca odpowiedzialny za sprawy OSP

4. Przywileje dla jednostek OSP przy organizacji imprez masowych
Jednostki OSP będą mogły organizować duże imprezy z pominięciem ogólnych przepisów dotyczących imprez masowych. Warunkiem będzie, aby dochód z tych imprez był przeznaczony na działalność statutową OSP

5. Nowe odznaczenie dedykowane dla strażaków OSP
– Odznaczenie św. Flroiana – nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
– Krzyż św. Floriana – nadawany przez Prezydenta RP

 

 


Krajowy Plan Odbudowy w OKRĘGU 10

Konferencje prasowe odbyły się we wszystkich miastach powiatowych Okręgu 10: Opoczno, Radomsko, Bełchatów, Rawa Mazowiecka, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Piotrków Trybunalski.
Blisko 1️⃣6️⃣,1️⃣ mld zł dla Okręgu Piotrkowskiego może trafić w perspektywie 2021-2027 wynegocjowanej przez rząd Pana Premiera Mateusz Morawiecki!
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej we wtorek, 4 maja, przyjął ustawę ratyfikacyjną, otwierającą drogę Polsce do uzyskania rekordowego wsparcia z UE w wysokości 7️⃣7️⃣0️⃣ mld zł.
W konferencji udział wzięli parlamentarzyści Okręgu 10: Marszałek Senior Antoni Macierewicz, Poseł Robert Telus, Poseł Anna Milczanowska, Poseł Grzegorz Lorek, Poseł Grzegorz Wojciechowski, a także, m.in. Marszałek Sejmiku Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba oraz radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Janusz Ciesielski, a także samorządowcy.