Robert Telus Doradcą Politycznym Prezesa Rady Ministrów

Z dniem 3 marca 2021 r. Robert Telus – Poseł na Sejm RP został powołany przez Mateusza Morawieckiego w skład Doradców Politycznych Prezesa Rady Ministrów.

Rada Doradców Politycznych Prezesa Rady Ministrów to nowy zespół, który ma doradzać Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu zarówno w sprawach bieżących, politycznych jak i wdrażania oraz realizacji Nowego Polskiego Ładu. Do głównych zadań rady będzie należało dokonywanie oceny sytuacji polityczno-ekonomicznej kraju.


Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w niedzielę, 28 lutego, około 100 samochodów z biało-czerwonymi flagami wzięło udział w spontanicznym rajdzie ku pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przejechał ulicami Opoczna. Wydarzenie odbyło się według wytycznych Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.
Pierwszym punktem obchodów było złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy pod pomnikiem poświęconym Opoczyńskim Policjantom, przy Komendzie Powiatowej Policji w Opocznie oraz pod Pomnikiem Wdzięczności, który znajduje się na Placu Strażackim.
Wiązanki oraz znicze złożyli: Antoni Macierewicz – Marszałek Senior, Robert Telus – Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Janusz Ciesielski – Radny Sejmiku Województwa łódzkiego, Michał Białek – członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego, Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miasta Opoczno, Tomasz Kopera – radny Rady Miasta Opoczno, a także przedstawiciele służb mundurowych: Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji w Opocznie oraz Piotr Gołos – dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.
W międzyczasie również i delegacje gminne składały kwiaty w innych miejscach pamięci, zmajdujących się na terenie Powiatu Opoczyńskiego. Byli to, m.in. Marcin Baranowski – Starosta Opoczyński, Maria Barbara Chomicz – Wicestarosta, Wojciech Rudalski – Wójt Gminy Paradyż, Zastępca Dyrektora OR KRUS w Łodzi Jacek Reszelewski, a także radni powiatowi i gminni z terenu pozostałych gmin Powiatu Opoczyńskiego.
Następnie przedstawiciele władz parlamentarnych oraz Samorządowych spotkali się z uczestnikami rajdu na placu znajdującym się za kościołem św. Bartłomieja. Po krótkich przemówieniach parlamentarzystów uczestnicy rajdu, w samochodach obwieszonych barwami narodowymi przejechali w grupach po 10 aut ulicami Opoczna.
CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!