Otwarcie wystawy „Czas to Miłość”


Dziś tj. 03.11.2021 r. na terenie deptaku przy pływalni miejskiej w Opocznie odbyło się otwarcie wystawy „Czas to Miłość” upamiętniającej Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która została przygotowana przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Wystawa „Czas to Miłość” w nowatorskiej formie graficznej prezentuje najważniejsze słowa Prymasa Tysiąclecia z kolejnych dekad jego życia. Znajdują się na niej także archiwalne fotografie oraz istotne punkty biografii Prymasa.Na otwarciu wystawy obecni byli: Pan Poseł Robert Telus – inicjator wydarzenia, Pan Senator Rafał Ambrozik, przedstawiciele Muzeum; Pan Julian Adamczyk oraz Robert Cymborski, Pan Karol Młynarczyk Wicewojewoda Łódzki, Pan Marcin Baranowski Starosta Opoczyński, Pani Maria Barbara Chomicz Wicestarosta Opoczyński, Pan Janusz Ciesielski Radny Sejmiku woj. Łódzkiego, Pan Dariusz Kosno Burmistrz Opoczna, w imieniu Pana Adama Grabowskiego Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie Pan Wiktor Pietrzyk, Pan Krzysztof Owczarski Prezes Zarządu PGK w Opocznie, Pan Tomasz Kopera Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Pani Jolanta Łuczka-Nita Radna Miejska, Pan Zbigniew Sobczyk Wicedyrektor I LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, Pan Michał Białek Członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego, Pan Marek Zieliński Dyrektor ZSP nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie, Pani Agnieszka Nalewczyńska Dyrektor Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie, Pani Katarzyna Szymczyk Dyrektor PCPR w Opocznie, Pani Agnieszka Brola Dyrektor DPS w Drzewicy wraz z kierownikiem Panią Moniką Staśkiewicz, a także młodzież z opoczyńskich szkół ponadpodstawowych.

Share Button