Otwarcie wirtualnej strzelnicy❗️

27 lutego, w Mroczkowie Gościnnym, gm. Opoczno, odbyło się otwarcie wirtualnej strzelnicy. Wirtualna strzelnica będzie służyć uczniom szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu opoczyńskiego, instytucjom publicznym, organizacjom proobronnym, organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na rzecz obronności państwa, klubom sportowym i innym grupom.Wirtualna strzelnica będzie kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym, opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. Obiekt, który umożliwi jednoczesne szkolenie od jednej do czterech osób, ma działać w oparciu o tzw. wirtualną rzeczywistość przy wykorzystaniu laserowych symulatorów (replik) broni. Uczestnicy szkoleń będą między innymi: doskonalić umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią, wykonywać zadania strzeleckie o różnym stopniu skomplikowania, rozpoznawać i identyfikować cele.Sprawność systemu została przetestowana osobiście przez zaproszonych gości. W związku z zapisami RODO publikujemy tylko wyniki strzeleckie Pana Posła Roberta Telusa.