XVII Powiatowy Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych


W niedzielę, 19 marca w Będkowie odbył się XVII Powiatowy Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych.

Reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały piękne stoły z babami wielkanocnymi potrawami z jajek, palmami i pisankami.

W konkursie głównymi kryteriami oceny były przy ocenie pisanek i palm: zachowanie techniki tradycyjnej i współczesnej, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy, wrażenie artystyczne, własna ocena.

Przy ocenie stołów: nawiązanie do tradycji – symbolika świąt wielkanocnych, różnorodność prezentowanych potraw, dekoracji, pomysłowość aranżacji.

Share Button