XVI Regionalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej


Dnia 22 marca 2019 roku, odbył się XVI Regionalny Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej pod hasłem ”KOCHAM MOJĄ OJCZYZNĘ”. W tym roku, po raz pierwszy, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Dar dla Potrzebujących, Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Roberta Telusa oraz Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej, a także Powiat Opoczyński.

W przeglądzie wzięło udział ponad 300 uczestników (w tym przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych), którzy prezentowali swój talent artystyczny i występowali przed szeroką publicznością. Prawie wszystkim biorącym udział towarzyszyli szkolni opiekunowie, a najmłodszym uczestnikom kibicowali rodzice i bliscy.

Konkurs był podzielony na dwie kategorie: pieśń i poezja, w których wyszczególniono grupy wiekowe: przedszkola, klasy I –IV, klasy V – VIII i szkoły ponadpodstawowe. W kategorii pieśń przyznawano osobno nagrody dla solistów i zespołów. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wkład, który włożyli w przygotowanie się i zaprezentowanie przed jury oraz zgromadzoną widownią.

W jury konkursu Pieśń Patriotyczna zasiedli: Marek Gudowicz, Krystyna Pietrzyk oraz Anna Waśkiewicz.

Natomiast w konkursie Poezji Patriotycznych uczestników oceniały: Marzena Jaruga, Kinga Remiszewska oraz Małgorzata Rożej.

Obie kategorie konkursu przeprowadzane były równocześnie: konkurs Pieśni na Sali gimnastycznej, natomiast konkurs Poezji w sali klasowej w I LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.

Przegląd rozpoczął się  po godzinie 9:00, trwał do godziny 18:30; wyjątek stanowiła kategoria Poezji, która zakończyła się o godzinie 15:00.

 

W wyniku konkursu wyłoniono laureatów którzy będą reprezentować nas w etapie diecezjalnym.

KATEGORIA – Pieśń patriotyczna (soliści):

Grupa wiekowa – przedszkola:

 1. Amelia Popecka
 2. Anita Stępień
 3. Paweł Krawczyk

Wyróżnienie:

– Nikola Olszewska

– Klaudia Kata

 

Grupa wiekowa – klasy I-IV:

 1. Dawid Wilk
 2. Marta Kowalczyk
 3. Katarzyna Kowalczyk

Wyróżnienie:

– Aleksandra Jakubczyk

– Filip Niewiadomski

 

Grupa wiekowa – klasy V-VIII:

 1. Jakub Stańczyk
 2. Amelia Jaworska
 3. Natalia Kunka

Wyróżnienie:

– Zuzanna Walkiewicz

– Zosia Kowalczyk

 

Grupa wiekowa – szkoły ponadpodstawowe:

 1. Małgorzata Śpiewak
 2. Julia Białek
 3. Izabela Rogulska

Wyróżnienie:

– Weronika Grzesińska

– Aleksandra Kwaśniak

 

KATEGORIA – Pieśń patriotyczna (zespoły):

Grupa wiekowa – przedszkola:

 1. Małgorzata Jakubczyk i Maja Wojtulska z Szkoły Podstawowej w Paradyżu
 2. „Wesołe Nutki” z Publicznej Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
 3. „Nutki” ze Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej

Wyróżnienie:

– Zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu

– „Baj nutki” z Artystyczne Niepubliczne Przedszkole „Tygrysek Plus”

 

Grupa wiekowa – klasy I-IV:

 1. „Fleciki” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie
 2. Lena Jackowska, Alicja Krzysztofik i Monika Sobolewska ze Szkoły Podstawowej w Paradyżu
 3. „Ułanki” ze Szkoły Podstawowej w Wygnanowie

Wyróżnienie:

– Kinga i Justyna Kazuła ze Szkoły Podstawowej w Klewie

– „Kolorowe Skakanki” ze Szkoły Podstawowej w Skroninie

 

Grupa wiekowa – klasy V-VIII:

 1. Zespół ze Szkoły Podstawowej w Białaczowie
 2. „Zachorzowskie Ogniki” ze Publicznej Szkoły Podstawowej w Zachorzowie
 3. Zespół ze Szkoły Podstawowej z Paradyża

Wyróżnienie:

– „Nadzieja” ze Szkoły Podstawowej z Sokołowa

– „Tercet” ze Szkoły Podstawowej z Sokołowa

 

Grupa wiekowa – szkoły ponadpodstawowe:

 1. „Paradise” ze Szkoły Podstawowej „Błysk” w Paradyżu
 2. „Orlęta” z Gimnazjum w Białaczowie
 3. „EKONOMIX” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie

Wyróżnienie:

– „Duet” ze Szkoły Podstawowej w Ogonowicach

– Zespół ze Szkoły Podstawowej w Bukowcu Opoczyńskim

 

KATEGORIA – Poezja patriotyczna 

Grupa wiekowa – przedszkola:

 1. Mikołaj Andryszek
 2. Paweł Kowalczyk
 3. Zofia Stanik

Wyróżnienie:

– Amelia Sałaj

 

Grupa wiekowa – klasy I-IV:

 1. Marta Łuczkowska
 2. Łucja Węglarska
 3. Piotr Franas

Wyróżnienie:

– Oliwier Purgat

– Szymon Adrychiewicz

 

Grupa wiekowa – klasy V-VIII:

 1. Zuzanna Wiktorowicz
 2. Nikola Orłowska
 3. Bartłomiej Kaczmarek

Wyróżnienie:

– Julia Król

– Agata Siedlecka

– Faustyna Telus

– Iga Lekka

 

Grupa wiekowa – szkoły ponadpodstawowe (w tej kategorii nie wyłoniło pierwszego miejsca)

2. Amelia Małecka

2. Jagoda Kmita

3. Jakub Jakubczyk

Wyróżnienie:

– Sebastian Zdulski

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a w szczególności laureatom pierwszych miejsc, którzy zakwalifikował się do etapu diecezjalnego. Etap ten odbędzie się 26 kwietnia 2019r. w Lipskim Centrum Kultury w Lipsku, ul. Rynek 2.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia, a w szczególności niezastąpionemu Jackowi Plucińskiemu, który zadbał o nagłośnienie, Studio 107 oraz uczniom z Samorządu Uczniowskiego I LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.

Do zobaczenia za rok!

Share Button