Sympozjum poświęcone Ks. Blachnickiemu!


Ks. Franciszek Blachnicki, twórca Ruchu Światło-Życie, „wychowawca wolnych ludzi”, żołnierz Września 1939 r. i więzień KL Auschwitz, był bohaterem sympozjum, które odbyło się sobotę 18 marca 2017r w Warszawie.

 

 

Sympozjum Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987) – wychowawca wolnych ludzi zostało zorganizowane przez parlamentarny zespół członków i sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

 

Trzydziesta rocznica narodzin dla Nieba Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego jest okazją do szerokiego upowszechnienia pamięci o osobie i nauczaniu Założyciela Ruchu Światło-Życie. Jednym ze sposobów upamiętnienia była uchwała przyjęta przez Sejm, będąca wyrazem hołdu ks. Franciszkowi Blachnickiemu, „wielkiemu patriocie, żołnierzowi, duchownemu i działaczowi społecznemu”.

 

Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy i oazowych pieśni, słowo wstępu do słuchaczy skierował Poseł Robert Telus  – przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie. Następnie odbył się szereg konferencji, w których zaproszeni  prelegenci ukazywali ks. Blachnickiego jako wychowawcę kształtującego młode pokolenia na wolnych,odpowiedzialnych, pozbawionych lęku ludzi.

Wykład pt. „Pedagogia wolnego człowieka” wygłosił ponadto moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Sędek. Z kolei Krzysztof Brzózka, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wyjaśnił, na czym powinno polegać wychowanie młodych ludzi w trzeźwości w nawiązaniu do nauczania ks. Blachnickiego
Bezpośrednio po sympozjum o godzinie 16.45 została odprawiona Eucharystia w intencji beatyfikacji ks. Franciszka Blachnickiego w kościele św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Natomiast wieczorem w Sali Pod Kopułą Ministerstwa Rozwoju odbyła się uroczysta gala PRAWDA – KRZYŻ -WYZWOLENIE, upamiętniająca osobę i działalność założyciela Ruchu Światło-Życie, z udziałem najwyższych władz państwowych, biskupów, parlamentarzystów i przedstawicieli świata gospodarki. Podczas gali nastąpiła prezentacja wizji ks. Franciszka Blachnickiego wyrażonej w programie Prawda-Krzyż –Wyzwolenie, a także wręczenie nagród osobom i organizacjom w sposób szczególny realizującym tę wizję w świecie współczesnym.
Share Button