Promesy dla Ochotniczych Straży Pożarnych


Komenda Powiatowa PSP w Rawie Mazowieckiej, uroczyste przekazanie promes dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa łódzkiego na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Share Button