Prezydent USA Donald Trump w Polsce!


W dniu wczorajszym grupa mieszkańców z powiatu opoczyńskiego dzięki uprzejmości Posła Roberta Telusa miała okazję spędzić historyczny czas w Warszawie. Prezydent USA wygłosił pierwsze publiczne przemówienie w Europie. Wizyta podkreśliła znaczenie relacji polsko-amerykańskich. Obecność wojsk USA w Polsce, zakup rakiet Patriot, który jest jednym z efektów wizyty oraz możliwość zakupu gazu ze Stanów znacząco wzmacniają bezpieczeństwo naszego kraju. Wspaniała atmosfera udzieliła się wszystkim zgromadzonym.

Następnym punktem wyjazdu był piknik polsko-amerykański na błoniach Stadionu Narodowego. Wiele atrakcji czekało na uczestników m. in.Rosomaki, Leopardy, ale też indywidualne wyposażenie pilota F-16, żołnierzy jednostek Wojsk Specjalnych czy Żandarmerii Wojskowej. Przygotowane były stoiska m.in. przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie chętni mieli szansę zobaczyć uzbrojenie i wyposażenie indywidualne żołnierzy WOT., ale także: Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Muzeum Wojska Polskiego czy też wojskowych uczelni. Wśród wydarzeń były także np. spotkania z grupami rekonstrukcji historycznej. Obecni byli m.in. członkowie Chorągwi Husarskich Najjaśniejszej Rzeczypospolitej oraz stowarzyszeń związanych z husarią, którzy zaprezentowali pokaz musztry na koniach.

Natomiast odwiedzający strefę amerykańską mogli poznać tradycyjne rozrywki prosto zza oceanu, wziąć udział w warsztatach oraz posłuchać muzyki, przy której chętnie bawią się Amerykanie. W strefie sportowej można było spróbować zagrać w baseball i football amerykański.

Share Button