Prawie 5.5 mln złotych na drogi w Powiecie Opoczyńskim


W dniu wczorajszym – 28 czerwca br. odbyła się konferencja prasowa z udziałem Posła na Sejm RP Roberta Telusa, Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau oraz przedstawicieli władz powiatu, miasta Opoczno oraz przedstawicieli poszczególnych gmin. Konferencja dotyczyła przekazania funduszy na remont dróg w powiecie opoczyńskim oraz świadczenia 300 zł dla ucznia w Programie Dobry Start.

Powiat opoczyński otrzymał dotację w wysokości 1 201 310 zł na realizację dwóch zadań:

1) przebudowę drogi powiatowej nr 3106E w miejscowości Prucheńsko Duże i remont drogi powiatowej nr 3106E w miejscowościach Błogie Szlacheckie i Małe Końskie.

2) remont dróg powiatowych:

– nr 3111E w miejscowości Bielowice

– nr 3111E w miejscowości Janów Karwicki

– nr 3114E w miejscowości Karwice

– nr 3100E na odcinku Gapinin- granica powiatu i województwa

Gmina Opoczno otrzymała dotację w wysokości 1 561 597 zł na rozbudowę ulicy Piotrkowskiej w Opocznie na odcinku od ulicy Krasickiego do ulicy Leśnej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem oraz usunięciem kolizji.

W ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów przez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, dokonano również przekazania symbolicznego czeku na kwotę  1 489 195 zł na dofinansowanie przebudowy drogi Malków – Grabków w gminie Żarnów.

Gmina Paradyż również otrzymała dotację w kwocie 935 015 zł na przebudowę dróg na terenie Gminy Paradyż :

– drogi powiatowej nr 3118E wraz ze skrzyżowaniem z ruchem okrężnym z ulicą Polną

– odcinka drogi gminnej 107201E.

Otrzymane dotacje na powyższe zadania, to owoc starań Posła na Sejm RP Roberta Telusa oraz lokalnych samorządowców. Podczas konferencji poruszano również temat związany z nowym Programem Prawa i Sprawiedliwości, do którego odnosił sam Poseł Robert Telus. Program Dobry Start to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom, uczącym się w szkole pomiędzy 7 a 20 r. ż lub 24 r.ż. w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Składanie wniosków rozpoczyna się od 1 lipca b.r. w wersji elektronicznej, natomiast wnioski w wersji papierowej można składać od 1 sierpnia w Gminnych, Miejskich i Miejsko-Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej. Pomoc finansowa trafi do wszystkich osób, które złożą kompletne wnioski najpóźniej do 30 listopada b.r. Wnioski złożone po 30- listopada nie będą rozpatrywane. Wypłata świadczenia uzależniona będzie od daty złożenia wniosku: osoby, które złożą wnioski w lipcu i w sierpniu, otrzymają świadczenie do końca września, natomiast pozostałe wnioski będą rozpatrzone w ciągu 2 m-y od daty złożenia wniosku.

 

Share Button