Poprawki w budżecie Państwa na rok 2018, które dotyczą powiatu opoczyńskiego!


W czwartek 11.01.2018r. podczas 56 Posiedzenia Sejmu odbyło się głosowanie nad poprawkami do budżetu na rok 2018. Dzięki staraniom Posła na Sejm RP Roberta Telusa udało się zgłosić dwie bardzo ważne poprawki w budżecie, które dotyczą  powiatu opoczyńskiego. Poprawki zostały zaakceptowane i poparte przez parlamentarzystów nie tylko z okręgu 10. W tym roku zakupione zostaną dwie karetki dla Szpitala Powiatowego w Opocznie oraz zostaną przekazane środki finansowe na remont w Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie- Poświętne (150 000 zł).

To dzięki staraniom parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z okręgu 10- Piotrków Trybunalski na czele z Posłem Antonim Macierewiczem udało się zgłosić inne poprawki do budżetu w roku 2018, które zostały zaakceptowane i dotyczą naszego regionu-piotrkowskiego (m. in.):

-prace konserwatorsko-restauracyjno-remontowe w Kościele z XVIII wieku- Parafia Św. Marcina w Białobrzegach (100 000 zł);

-prace konserwatorsko-restauracyjno-remontowe w Kościele Św. Wawrzyńca w Białyninie(100 000 zł);

– zakup urządzeń medycznych do Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim (400 000zł);

– zakup aparatury do dializ (3 sztuk) oraz doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach (100 000)

– zakup stołu operacyjnego oraz sprzętu do szpitala w Tomaszowie Mazowieckim

– doposażenie oddziału urologicznego w Bełchatowie;

– Wyposażenie bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Radomsku;

-Wyposażenie bloku operacyjnego w Powiatowym Szpitalu w  Rawie Mazowieckiej.

W budżecie zaplanowano jeszcze zakup urządzeń dla Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach celem przekazania dla OSP z terenu powiatu skierniewickiego w kwocie 150 000zł.

Share Button