Otwarcie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego im. Juliana Andrzeja Koneckiego w Byszewach


Mszą Świętą w Sanktuarium Maryjnym w Skoszewach Starych celebrowaną przez Biskupa Piotra Turzyńskiego  rozpoczęły się poniedziałkowe uroczystości otwarcia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego im. Juliana Andrzeja Koneckiego –współzałożyciela i fundatora Fundacji „Dar dla Potrzebujących”.

Głównym celem fundacji było stworzenie miejsca, w którym zamieszkująca rodzina będzie czuła ciepło domowego ogniska, a dzieci,  które będą tam mieszkać znajdą  ciepłe, przytulne schronienie, w którym zostaną otoczone opieką i miłością. Wraz z opiekunami będą mogły rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Zaproszeni goście żywią wielką nadzieję, że będzie to prawdziwy dom pełen ciepła i miłości, jakiej niestety zabrakło w rodzinie biologicznej.

Dyrektorem  Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Byszewach,  osobą czuwającą nad całością funkcjonowania placówki został Paweł Remiszewski. To on wraz ze swoją małżonką będą prowadzili tę placówkę.

Przed wejściem do Placówki zostało dokonane  uroczyste przecięcie wstęgi którego dokonali: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Turzyński, Pan Poseł Robert Telus, Wicestarosta Pan Marcin Baranowski, Pan Janusz Ciesielski, Radosław Mielczarek oraz Anna Konecka – małżonka śp. Juliana Andrzeja Koneckiego. Uroczystego poświęcenia Placówki dokonał ksiądz  Biskup Piotr Turzyński. Następną częścią było przywitanie licznych gości oraz przemówienia. Nie obyło się bez części artystycznej, którą przygotowali uczniowie z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 wraz z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych z Opoczna. Wystawili oni piękne przedstawienie pt. „Calineczka”. Po części artystycznej był czas na skromny poczęstunek i wspólne rozmowy.

Na uroczystości otwarcia placówki pojawiło się wielu wspaniałych gości zarówno              z regionu opoczyńskiego jak i łódzkiego. Swoją obecnością zaszczycił nas między innymi Jego Ekscelencja Biskup Piotr Turzyński, Robert Telus – Poseł na Sejm RP, Robert Pipiński  – Inspektor Oddziału ds. Rodziny ŁUW w Łodzi, Janusz  Ciesielski – Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oddział w Łodzi, Małgorzata Lesiak – Członek Zarządu Powiatu Łódź Wschód, Anna Zięba – zastępca burmistrza Opoczna, Marcin Baranowski – Wicestarosta Opoczyński, Maria Barbara Chomicz – Przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego, Teresa Dybalska – notariusz, Wiesława Kurowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, siostra Ewa Janek – osoba, która udzieliła wszelkiej wiedzy i  pomocy Fundacji –  Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym.

Dzień 4 grudnia 2017 r. na pewno pozostanie długo w pamięci Fundacji, Posła Roberta Telusa – współzałożyciela Fundacji i zaproszonych gości. Wspomnienia o otwarciu kolejnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej będą tworzyły uśmiech na naszych twarzach przez wiele kolejnych dni.

 

Share Button