Obrady Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której przewodniczy Poseł na Sejm RP Robert Telus


Tematem było rozpatrzenie rządowego dokumentu „Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. ” – referuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Share Button