Konferencja rolnicza w Opocznie


W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Opocznie w niedzielę 17 grudnia 2017 roku odbyło się VI Opoczyńskie Spotkanie Wigilijne. Organizatorami spotkania byli: Fundacja „Dar dla Potrzebujących”, Poseł na Sejm Robert Telus, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego,  Gmina Opoczno, Starostwo Powiatowe w Opocznie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1 w Opocznie.

Jednym z głównych punktów Spotkania Wigilijnego była Konferencja Rolnicza. Spotkanie patronatem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł na Sejm RP Robert Telus. Patronat medialny sprawowały zaś lokalne media.

W konferencji przygotowanej dla rolników uczestniczyli: Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki oraz poseł Robert Telus. Kierownicy jednostek pracujących na rzecz rolnictwa przedstawili krótkie prezentacje dotyczące następujących zagadnień:

  1. Paweł Jegier – realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Łódzkim Oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2017
  2. Janusz Ciesielski – wsparcia produkcji żywności wysokiej jakości w ramach PROW 2014–2020
  3. Wioletta Dudek-Mozga – rolnictwa ekologicznego
  4. Kamil Kowalski – wsparcia inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych
  5. Marek Sarwa – wsparcia wdrażania innowacyjności do produkcji tradycyjnej żywności wysokiej jakości w ramach PROW 2014–2020.

Na pytania nurtujące rolników odpowiedzi udzielali: minister R. Zarudzki i poseł R. Telus. Rolnicy zostali poinformowani, że będą kontynuowane nabory  w ramach PROW na lata 2014–2020. Należy spodziewać się ogłoszenia w styczniu 2018 naboru na działanie w programie modernizacja gospodarstw rolnych – działanie d, czyli zakup nowych maszyn rolniczych i ciągników.

W kwietniu 2018 powinien zostać ogłoszony nabór na restrukturyzację małych gospodarstw, w maju i czerwcu nabór dla młodych rolników. W sprawie ASF przewiduje się odstrzał sanitarny 180 sztuk dzików w terminie do końca stycznia 2018 roku.

Poza tym w styczniu 2018 roku, wg ministerstwa, podjęte zostaną prace w sprawie przyspieszenia działań w zakresie uruchomienia dotacji do wapnowania gleb. Przewidywana jest nowelizacja ustawy o ośrodkach doradztwa rolniczego pod kątem jego wzmocnienia jako jednostki państwowej działającej samodzielnie lub w połączeniu z inną jednostką rolniczą. Rozważane jest również przywrócenie doradztwa technologicznego. Poza tym poruszano zagadnienia dotyczące, m.in.: uboju rytualnego, polskich sieci sklepowych i cen skupu mleka.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, czyli najważniejsze dla rolników i rolnictwa instytucje, zorganizowały swoje stoiska informacyjne. Doradcy Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach ponadto wykazali się dużym zaangażowaniem i ogromnym wkładem pracy podczas organizacji imprezy, za co główny organizator Fundacja „Dar dla Potrzebujących” składa serdeczne podziękowania.

 

Share Button