Kolonie letnie 2017!


Jak co roku Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Roberta Telusa

oraz Fundacja Dar dla Potrzebujących organizuje Kolonie Letnie!

W koloniach mogą wziąć udział dzieci, których przynajmniej jeden rodzic podlega ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie.

W tym roku organizujemy 3 turnusy.
I TURNUS

16.07 – 29.07.2017 r.

Ośrodek Wypoczynkowy „FENIKS” położony w Jastrzębiej Górze

Strona Internetowa: http://feniksjastrzebia.pl/

Cena wyjazdu: 400 zł

Dopłata do transportu: 50 zł

 

II TURNUS dla dzieci powyżej 10 roku życia

22.07 – 04.08.2017 r.

Ośrodek Wypoczynkowo – kolonijny „POLAR” położony w Stegnie

Strona Internetowa: https://www.mierzeja.pl/stegna/kolonie/polar.html

Cena wyjazdu: 400 zł

Dopłata do transportu: 50 zł

 

II TURNUS dla dzieci powyżej 10 roku życia

05.08 – 18.08.2017 r.

Ośrodek Wypoczynkowo – kolonijny „POLAR” położony w Stegnie

Strona Internetowa: https://www.mierzeja.pl/stegna/kolonie/polar.html

Cena wyjazdu: 400 zł

Dopłata do transportu: 50 zł

 

Zapisy w Biurze Fundacji, ul. Biernackiego 3, 26-300 Opoczno

lub pod numerami telefonu: 44 646 15 88, 508 503 754

Zastrzegamy możliwość zmian z przyczyn niezależnych od organizatorów.

kolonie-plakat-page0001

Share Button