Jubileusz X-lecia wykonywaniu Mandatu przez Posła na Sejm RP Roberta Telusa


Poseł na Sejm RP Robert Telus obchodził 2 grudnia 2017r.  swój jubileusz. W tym roku mija 10 lat odkąd został parlamentarzystą. Poseł dziękował za to w Sanktuarium Matki Boskiej Świętorodzinnej w Studziannie.

Jubileuszowe uroczystości otworzyła Msza Święta odprawiona w Sanktuarium w Studziannie. Nabożeństwu przewodniczył Biskup Senior Diecezji Łowickiej Józef Zawitkowski. W swojej homilii przypomniał on m.in., że Robert Telus pochodzi z religijnej i patriotycznej rodziny i taką właśnie religijną i patriotyczną rodzinę Poseł stworzył wraz z małżonką również swoim dzieciom. Biskup podkreślił także jak ważne jest to, że za swoją 10-letnią pracę Poseł chciał podziękować właśnie Matce Boskiej Świętorodzinnej.

Odprawione w Sanktuarium w Studziannie nabożeństwo było wyjątkowe. Licznie zebrani w świątyni ludzie siedzieli niemal w zupełnych ciemnościach, bo w miejscowości nadal nie było prądu. Panujący w sanktuarium mrok nadał uroczystości jeszcze większej powagi, którą dało się wyczuć w pełnej Bazylice ludzi.
W uroczystościach brał udział m.in.  Ks. Infułat Ireneusz Skubiś, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Krzysztof Jurgiel, Minister Kancelarii Prezydenta – Andrzej Dera,  w imieniu Ministra Obrony Narodowej- Mariusz Marasek, Wicewojewoda Łódzki- Karol Młynarczyk, Ks. Jacek Wieczorek- Dyrektor Radia Plus Radom, Ks. Kazimierz Kurek- Były Krajowy Duszpasterz Rodzin. Niestety nie wszyscy zaproszeni goście mogli osobiście uczestniczyć w Jubileuszu Posła Roberta Telusa w zamian skierowali na jego ręce listy gratulacyjne. W tym gronie był Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Zebrani goście- rodzina, przyjaciele, współpracownicy wspólnie dziękowali za 10 lat sprawowania Mandatu Posła Roberta Telusa.

Po zakończonej Mszy Świętej zaproszeni goście udali się do Domu Ludowego w Kraśnicy na jubileuszowy tort oraz poczęstunek. Każdy z uczestników miał okazję zamienić parę zdań z Jubilatem dziękując mu za dotychczasową pracę na rzecz Ojczyzny oraz życząc kolejnych sukcesów i następnych lat w sprawowaniu tak ważnej funkcji.
Podczas bankietu wystąpili: Weronika Wilk, Joanna Nadolska, Studio 107 z I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie oraz Zespół Kamili Biniek-Kaczorowskiej, którzy zachwycili swoimi występami Gości, którzy gromkimi brawami nagrodzili wykonawców.

Świętujący swój jubileusz Poseł Robert Telus podkreślał, że praca parlamentarzysty daje mu ogromną satysfakcję i spełnienie. Do swoich największych sukcesów opoczyński Poseł zaliczył zakończone powodzeniem starania o przystanek Opoczno Południe oraz obwodnicę miasta. Zaznaczył jednak, że na ten sukces zapracowały także inne osoby. Robert Telus mówił również, że obecnie jest mu łatwiej zabiegać o ważne dla regionu sprawy, niż wtedy, kiedy był Posłem opozycji. Jego działania od lat ukierunkowane są na pomoc drugiemu człowiekowi przez co współpracuje z wieloma fundacjami. Najbliższą Fundacją dla Posła Roberta Telusa jest   Fundacja „Dar dla Potrzebujących”, której jest współzałożycielem. Jej działania od lat ukierunkowane są na pomoc najmłodszym. Fundacja prowadzi od 2010 roku placówkę  opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym. Rodzinny Dom Dziecka to największe dzieło Fundacji, w którym przebywa obecnie ośmioro wychowanków. A od 04.12.2017r. funkcjonuje druga placówka  opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego w Byszewach. Fundacja co roku organizuje spotkania wigilijne i wielkanocne, Dni Rodziny,  aktywnie włącza się w organizację regionalnego etapu Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej oraz oddaje cześć pamięci Żołnierzy Wyklętych, realizując w Opocznie cyklicznie Bieg Tropem Wilczym. Od kilku  lat  pozyskuje również dofinansowanie i organizuje  kolonie letnie i zimowe  dla dzieci pochodzących z terenów wiejskich. Ponadto prowadzi Opoczyński  Punkt Przedszkolny w Wójcinie. W tych wszystkich działaniach Fundację  „Dar dla Potrzebujących” zawsze wspiera Poseł Robert Telus wraz z biurem poselskim.

Młodemu pokoleniu Poseł Robert Telus  nieustannie stara się przekazywać miłość do Ojczyzny, wartości chrześcijańskie oraz poszanowanie dla rodzimej kultury. Jest organizatorem licznych konkursów  w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o tematyce historycznej oraz lokalnej.

 

Share Button