Finał Konkursu Regionalnego „Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę!”


Finał Konkursu Regionalnego „Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę!” odbył się 23 lutego 2018 roku w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie.

Konkurs rozpoczął Dyrektor Biura Poselskiego Pan Rafał Skoczylas witając wszystkich przybyłych gości. Następnie zabrał głos organizator Konkursu o Żołnierzach Niezłomnych Pan Poseł na Sejm RP Robert Telus. Przywitał zebranych laureatów i nauczycieli oraz podziękował za zaangażowanie i przygotowanie uczniów do konkursu. Poinformował uczestników  o niespodziance, o której sami organizatorzy dowiedzieli się parę dni przed finałem regionalnym, tzn. dla laureata I miejsca oraz opiekuna-nauczyciela została ufundowana wycieczka do Strasburga przez Posła do Parlamentu Europejskiego  Pana Kosma Złotowskiego. Następnie zabrał głos Starosta Opoczyński- Józef Róg, Wicedyrektor ZSP nr 1 w Opocznie- Pan Dariusz Kołodziejczyk oraz Pan Wicestarosta Opoczyński Pan Marcin Baranowski, którzy dziękowali za trud poznawania historii Żołnierzy Niezłomnych oraz życzyli „połamania pióra”.

Zaszczytne miejsce w komisji zajęli:

Rafał Skoczylas – Dyrektor Biura Poselskiego,

Adam Grabowski- Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie,

Dariusz Kołodziejczyk- Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie,

Lidia Światek- Nowicka– Pracownik Muzeum Regionalnego w Opocznie.

Do testu przystąpili laureaci zakwalifikowani w etapach szkolnych przeprowadzonych w powiatach radomszczańskim, piotrkowskim, tomaszowskim, bełchatowskim, rawskim, skierniewickim i opoczyńskim. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 60 minut. Arkusz testowy liczył 50 pytań jednokrotnego wyboru.

Po zakończonym teście uczniowie mieli okazję wysłuchać prelekcji o losach Żołnierzy Wyklętych przedstawioną przez Dyrektora Muzeum Regionalnego Pana Adama Grabowskiego. W tym czasie sprawdzono testy i przygotowano nagrody. Wyłoniono osiemnastu finalistów, którzy wezmą udział w Finale wojewódzkim 27 marca 2018r. w Łodzi.

Finaliści etapu regionalnego konkursu Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę! to:

I miejsce: Adrian Wójciak – II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim

II miejsce: Bartłomiej Stasiołek – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim

III miejsce: Dawid Ingier – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr  5 w Piotrkowie

Trybunalskim

 

Wyróżnienie otrzymali:

Laura Bukowska– I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

Dominika Iwińska– II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim

Jakub Cieśliczka– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

Sylwia Kowalska – Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku

Kamila Langowska– I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

Bartosz Pietrasik – I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku

Michał Potrzebowski– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej

Karina Kowalczyk– Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku

Konrad Górski– Zespól Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach

Paula Lewandowska– Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu

Mateusz Biskupiak– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej

Marlena Pietrzyk– I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

Radosław Pakuła– I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

Mateusz Cedro– Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach

Mikołaj Pegza– Klasyczne Liceum Ogólnokształcące w Skierniewicach

 

Konkurs odbył się przy pomocy sponsorów:

-Poseł do Parlamentu Europejskiego Kosma Złotowski

-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

-Ceramika Paradyż

– MIRBUD

Ministerstwo Edukacji Narodowej

– Ministerstwo Obrony Narodowej

– Ministerstwo Cyfryzacji

– Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

– Wydawnictwo Sejmowe

– Kancelaria Sejmu

–  Wojskowe Biuro Historyczne

–  Instytut Pamięci Narodowej

–  Instytut Pamięci Narodowej oddział w Łodzi

– Narodowe Centrum Kultury

– Ośrodek Rozwoju Edukacji

– Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi

– Urząd Miejski w Uniejowie .

 

Każdy z uczestników otrzymał bezpłatną wejściówkę do Term w Uniejowie.

W tym roku po raz kolejny zgłosiło się do etapu szkolnego więcej szkół niż w roku ubiegłym- bo aż 37!, do samego testu w etapie szkolnym przystąpiło prawie 600 uczniów, z których wyłoniono laureatów do etapu rogionalnego-109, a spośród nich 18 do etapu regionalnego.

Poseł na Sejm RP Robert Telus na zakończenie konkursu podziękował nie tylko laureatom, ale również nauczycielom za przygotowanie uczniów, przyjazd i chęć kultywowania tego ważnego konkursu. Zachęcał również do udziału w kolejnych edycjach następna VI edycja już w listopadzie.

Patronat medialny nad konkursem objęła gazeta lokalna  „Opoczyńska.pl”

Zapraszamy do galerii!

Share Button