Drugi peron dla Opoczna!


W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja prasowa dotyczącą budowy drugiego peronu oraz sprawniejszej obsługi pociągów  na przystanku kolejowym Opoczno Południe. W spotkaniu wzięli udział Poseł na Sejm RP Robert Telus, Wiceprezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.,  Anna Zięba Z-ca Burmistrza Opoczna, Marcin Baranowski Wicestarosta  Opoczyński oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Barbara Chomicz.
Za pół roku podróżni na stacji Opoczno Południe zyskają lepsze możliwości podróży. Budowany jest drugi peron i przejście podziemne. Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym usprawni obsługę pociągów. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za 55 mln zł zwiększy także możliwości Centralnej Magistrali Kolejowej mówił Wiceprezes PKP Polskich Linii Kolejowych .
Od grudnia na stacji Opoczno Południe podróżni będą mogli wsiadać do pociągów z dwóch peronów. Poprawi się płynność ruchu i komfort podróżowania w kierunku Warszawy i Krakowa. W takim właśnie tonie wypowiadał się  Poseł na Sejm RP Robert Telus. Mówił on również o tym, iż poprawi to warunki ekonomiczne zarówno dla Opoczna jaki i dla Warszawy. Ze stacji tej podróżują mieszkańcy nie tylko gminy i powiatu opoczyńskiego ale również z powiatów:  tomaszowskiego, przysuskiego oraz koneckiego.
Poseł ziemi opoczyńskiej dziękował Ireneuszowi Merchelowi oraz Markowi Chraniukowi,  którzy niejednokrotnie  przychylali się do próśb posła o lepsze i sprawniejsze połączenia dla Opoczna.
Anna Zięba Z-ca burmistrza zapewniła o poprawie komunikacji mieszkańców z przystankiem kolejowym Opoczno Południe tuż po zakończeniu prac drugiego peronu.

Warto zauważyć, iż władze PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.  podkreślają, iż na  efekt budowy drugiego peronu  wpłynęły nie tylko starania PKP PLK ale również bardzo dobra współpraca i zaangażowanie w sprawę rozwoju infrastruktury kolejowej na tutejszej ziemi Posła na Sejm RP Roberta Telusa, władz miasta Opoczna oraz powiatu opoczyńskiego.

Share Button