Dożynki Wojewódzkie w Paradyżu za nami…


Na Dożynkach w Paradyżu obecni są m.in. Pan Premier Jarosław Kaczyński, Marszałek senior Antoni Macierewicz, Komisarz KE Janusz Wojciechowski, Minister Wojciech Skurkiewicz z Ministerstwa Obrony Narodowej, Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber, gospodarze Ziemi Opoczyńskiej tj. Wójt Gminy Paradyż Wojciech Rudalski, Starosta Opoczyński Marcin Baranowski, Wójt Gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki, przedstawiciele pozostałych samorządów z województwa łódzkiego.

Wspaniałe wieńce dożynkowe oraz specjały kuchni regionalnych prezentują barwne Koła Gospodyń Wiejskich z całego województwa.Podziękowania dla KGW za uświetnienie tej wspaniałej imprezy.

Minister Robert Telus: „Dożynki to radosny czas spotkań z rolnikami. Dziękuję za wszystkie wyrazy sympatii, życzenia, bezpośrednie rozmowy, uściski dłoni. To bardzo ważne wiedzieć, że rolnicy czekają na takie bezpośrednie spotkania. Dziękuję wszystkim rolnikom, wystawcom, Kołom Gospodyń Wiejskich.”

„Jako rolnik, ale jako mieszkaniec Polski powiatowej, tej ziemi, ale przede wszystkim od niedawna z woli Bożej minister rolników, sługa polskiego rolnika, chcę oddać hołd wam, drodzy rolnicy, waszemu trudowi.”

„Dzisiaj szczególnie chcę wam oddać hołd za bezpieczeństwo żywnościowe. Bo oprócz bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwa energetycznego, obok tych bezpieczeństw, bezpieczeństwo żywnościowe jest bardzo ważne. Jako minister rolnictwa powiem, że bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejsze, bo żołnierze, energetycy i wszyscy też muszą jeść.”

„Dziękuję Wam rolnicy za miłość do ziemi, patriotyzm i wyznawane wartości. Dziękuję wam również za kultywowanie naszej wiary.”

„Nikt tak nie wie, jak trzeba współpracować z naturą, jak trzeba współpracować z Panem Bogiem, jak rolnik. Bo to rolnik, wychodząc obsiewać swoje pole, zaczyna od znaku krzyża.”

🇵🇱🌾🙏

Share Button