„Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p.poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową” oraz „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy”


31 marca w Starostwie Powiatowym w Opocznie miało miejsce podpisanie umowy na „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p.poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową” objęte dofinansowaniem inwestycji z rządowego funduszu polski ład oraz umowy na wykonanie prac remontowych pomieszczeń w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy”.

Share Button