Kolejna dobra informacja dla bezpieczeństwa i zdrowia Polaków! Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie otrzymał 9,5 mln. zł!

Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie otrzymał 9,5 mln. zł. dotacji z Funduszu Medycznego (Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych) na modernizację i doposażenie SOR oraz współpracujących pracowni diagnostycznych polegające na modernizacji pomieszczeń: Pracowni TK, RTG, USG, Endoskopii wraz z wymianą wyeksploatowanego sprzętu❗


X Opoczyński Marsz dla Życia i Rodziny

15 września odbył się X Opoczyński Marsz dla Życia i Rodziny w Opocznie. Organizatorami byli: Fundacja „Dar dla Potrzebujących”, Powiat Opoczyński, Biuro Poselskie ministra Roberta Telusa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział terenowy w Łodzi, Stowarzyszenie Innowatorów Wsi oraz Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobi.

Marsz rozpoczął się od koncelebrowanej Mszy Św. odprawionej w kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Opocznie. Po nabożeństwie miał miejsce przemarsz z Kościoła na plac zielony za Miejskim Domem Kultury w Opocznie, gdzie odbyło się oficjalne powitanie uczestników. 

Od 14.00 do 17.00 odbyły się występy lokalnych artystów. O 17.00 wystąpiło trio TOP GIRLS, a o 18.00 – zespół BOYS.

Na dzieci czekał wiele atrakcji: animacje, konkursy, darmowe zjeżdżalnie i poczęstunek.

Honorowy patronat nad marszem objął Robert Telus, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP.

Jak zwykle tłumy ludzi, świetna atmosfera i organizacja❗👏


Ogólnopolskie Dożynki Rolników – Jasna Góra 2023

„Ci, którzy pracują w pocie czoła, dziś przyjechali przed tron Matki Bożej, aby podziękować za tegoroczne zbiory i szczęśliwe żniwa. Jako rolnik, mieszkaniec wsi, a dziś minister rolnictwa, składam serdeczne „Bóg zapłać” wam za to, że dbacie, abyśmy mieli chleb, żywność na stole. Dziękuję za waszą wiarę, kultywowanie tradycji i miłość do Ojczyzny. Rolnik kocha swoją ziemię i jest gotów jej wszystko poświęcić” – Robert Telus, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP.


NA SPORTOWO I ROWEROWO… Rajd Rowerowy: Opoczno-Wola Załężna-Libiszów-Buczek-Dęba-Ceteń❗

Minister Robert Telus: „Serdecznie gratuluję wszystkim Państwu, którzy wzięli udziału w Rajdzie Rowerowym, który odbył się pod moim patronatem.”

Trasa rajdu: Starostwo Powiatowe – Ceteń.

Każdy z uczestników otrzymał bidon oraz koszulkę.

Podziękowania dla Fundacji Dar dla Potrzebujących i dla Prezes Fundacji Joanny Dudy za organizację oraz dla Dyrektora Biura Poselskiego Rafała Skoczylasa, który skutecznie mobilizował zawodników do jazdy, a także Piotra Tomczyka za prowadzenie całej grupy na miejsce.

Wspaniała sportowa atmosfera, emocje, sprzyjająca pogoda i najlepsze humory towarzyszyły dziś wszystkim uczestnikom naszego Rajdu.

Gratuluje dla wszystkich❗❗❗


Dożynki Wojewódzkie w Paradyżu za nami…

Na Dożynkach w Paradyżu obecni są m.in. Pan Premier Jarosław Kaczyński, Marszałek senior Antoni Macierewicz, Komisarz KE Janusz Wojciechowski, Minister Wojciech Skurkiewicz z Ministerstwa Obrony Narodowej, Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber, gospodarze Ziemi Opoczyńskiej tj. Wójt Gminy Paradyż Wojciech Rudalski, Starosta Opoczyński Marcin Baranowski, Wójt Gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki, przedstawiciele pozostałych samorządów z województwa łódzkiego.

Wspaniałe wieńce dożynkowe oraz specjały kuchni regionalnych prezentują barwne Koła Gospodyń Wiejskich z całego województwa.Podziękowania dla KGW za uświetnienie tej wspaniałej imprezy.

Minister Robert Telus: „Dożynki to radosny czas spotkań z rolnikami. Dziękuję za wszystkie wyrazy sympatii, życzenia, bezpośrednie rozmowy, uściski dłoni. To bardzo ważne wiedzieć, że rolnicy czekają na takie bezpośrednie spotkania. Dziękuję wszystkim rolnikom, wystawcom, Kołom Gospodyń Wiejskich.”

„Jako rolnik, ale jako mieszkaniec Polski powiatowej, tej ziemi, ale przede wszystkim od niedawna z woli Bożej minister rolników, sługa polskiego rolnika, chcę oddać hołd wam, drodzy rolnicy, waszemu trudowi.”

„Dzisiaj szczególnie chcę wam oddać hołd za bezpieczeństwo żywnościowe. Bo oprócz bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwa energetycznego, obok tych bezpieczeństw, bezpieczeństwo żywnościowe jest bardzo ważne. Jako minister rolnictwa powiem, że bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejsze, bo żołnierze, energetycy i wszyscy też muszą jeść.”

„Dziękuję Wam rolnicy za miłość do ziemi, patriotyzm i wyznawane wartości. Dziękuję wam również za kultywowanie naszej wiary.”

„Nikt tak nie wie, jak trzeba współpracować z naturą, jak trzeba współpracować z Panem Bogiem, jak rolnik. Bo to rolnik, wychodząc obsiewać swoje pole, zaczyna od znaku krzyża.”

🇵🇱🌾🙏


Piotrkowska Wystawa Psów Rasowych

Z okazji 85-lecia Związku Kynologicznego w Polsce Minister Telus został uhonorowany medalem.

85 lat istnienia Związku, to ogrom czasu, olbrzymie doświadczenie w hodowli psów iorganizacji wystaw.

Minister Telus: „Dzisiejsza wystawa pokazuje, jak ogromną miłością i pasją dla Właścicieli jest hodowla tych pięknych piesków. Na każdym kroku widać ogromne serce dla zwierząt, wzajemny szacunek i zaufanie. Gratuluję tak wspaniałego przedsięwzięcia.”

Wystawa odbywała się pod patronem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przez dwa wystawowe dni wzięło w niej udział ponad 1000 psów. 🐶


IV EDYCJA KONKURSU OPOCZYŃSKIE NASZA MAŁA OJCZYZNA ZA NAMI❗

WIEDZA O OPOCZYŃSKIM NA BARDZO DOBRYM POZIOMIE WŚRÓD UCZNIÓW❗

I tu należą się brawa dla nauczycieli, którzy promują, nauczają i wychowują w duchu lokalnego patriotyzmu.

IV edycja konkursu została zorganizowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa, którego w szkołach podstawowych oraz finale powiatowym reprezentował Rafał Skoczylas, Dyrektor Biura Poselskiego. Do tego etapu przystąpiło 50 uczniów, z blisko 350, którzy wystartowali w konkursie, z 19 zgłoszonych szkół.

W finale konkursu do rozwiązania było 60 pytań jednokrotnego wyboru, a uczniowie poradzili sobie z nimi bardzo dobrze. Główna nagrodą był Złoty Indeks I LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie przygotowany przez Dyrektor Annę Pręcikowska-Skoczylas, czyli pewne miejsce wśród grona uczniów Żeroma, a także kilkudniowa wycieczka do Starsburga ufundowana przez Ministra Roberta Telusa oraz Europosła Kosmę Złotowskiego.

Współorganizatorami konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Opocznie, Muzeum Regionalne w Opocznie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Łodzi oraz Fundacja Dar dla Potrzebujących.

Dziękujemy również partnerom konkursu:

1) KOWR OT w Łodzi

2) Wójt Gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki

3) Wójt Gminy Paradyż Wojciech Rudalski

4) PKP Intercity REMTRAK

5) Ministerstwo Edukacji i Nauki

6) Muzeum Regionalne w Opocznie

7) Fundacja Dar dla Potrzebujących

8) Jarosław Nojek – Piekarnia PEKAR

9) Studio107 – Jacek Pluciński

12 czerwca, podczas finału konkursu w I LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie udział wzięli: Janusz Ciesielski, Dyrektor KOWR OT w Łodzi, Adam Grabowski, Dyrektor Muzeum Regionalne w Opocznie, Grażyna Wielgus, Sekretarz Powiatu Opoczyńskiego, Anna Ksyta, Wicedyrektor I LO im. S. Żeromskiego w Opocznie.

W komisji konkursowej znaleźli się: Rafał Skoczylas, przewodniczący komisji, Zbigniew Sobczyk, Wicedyrektor I LO w Opocznie, Anna Zakrzewska, Kierownik Promocji Starostwa Powiatowego w Opocznie, Lidia Świątek – Nowicka, przedstawiciel Muzeum Regionalnego w Opocznie oraz Michał Mazur, asystent prezesa Fundacji Dar dla Potrzebujących.

W przerwie konkursu uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach z szydełkowania przygotowanych przez KGW Olszowiec (gm. Sławno). Ogromne podziękowania dla Pani Krystyny Sobczyk, przewodniczącej KGW.???

Wyniki konkursu:

I Patryk Gosa – Szkoła Podstawowa w Dębie (gm. Poświętne)?

II Jakub Piekielnik – Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Opocznie?

III Natalia Kazuła – Szkoła Podstawowa w Paradyżu?

IV Jakub Dzitkowski – Szkoła Podstawowa w Paradyżu

V Rafał Owczarczyk – Szkoła Podstawowa w Wójcinie (gm. Paradyż)

VI Antoni Grudzień – Szkoła Podstawowa w Wygnanowie (gm. Opoczno)

VII Mikołaj Wilk – Szkoła Podstawowa w Bielowicach (gm. Opoczno)

VIII Adam Pacan – Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie

IX Adam Gubka – Szkoła Podstawowa w Wygnanowie (gm. Opoczno)

X Aleksandra Borowska – Szkoła Podstawowa w Sokołowie (gm. Paradyż)

XI Mikołaj Krawczyk – Szkoła Podstawowa w Kunicach (gm. Sławno)

XII Zuzanna Włodarczyk – Szkoła Podstawowa w Zachorzowie (gm. Sławno)

Gratulacje dla uczniów, nauczycieli i wszystkich rodziców, którzy zachęcali i pomagali w przygotowaniu do konkursu, a wyniki pokazały, że wiedza na temat Powiatu Opoczyńskiego jest duża. Zapraszamy do kolejnej edycji już w przyszłym roku❗

Dziękujemy mediom za obecność: TVP INFO, Radio Łódź oraz Radio Plus.