PIKNIK MILITARNY W OPOCZNIE!

Zapraszamy nad zalew opoczyński na Piknik Militarny, pod patronatem Posła Roberta Telusa.

Wśród atrakcji: koncerty Lecha Makowieckiego oraz Zespołu FABRYKA!

Podczas Pikniku będzie możliwość zaszczepienia się – #SzczepimySie – punkt szczepień będzie do Państwa dyspozycji.

Rozpoczynamy biegiem „Tropem Wilczym” – biuro zawodów czynne od godz. 13.00.

Od godz. 11.00 Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora KOWR oddział w Łodzi.


Projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej gotowy!

Projekt nowej ustawy dotyczącej Ochotniczych Straży Pożarnych  zakłada m.in.:
 
1. Dodatek emerytalny dla strażaków OSP
Członkom ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet, oraz przez co najmniej 25 lat brali bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, przysługiwać będzie świadczenie ratownicze, z tytułu wysługi lat w JRG OSP w wysokości 1/14 stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Kompleksowe uregulowanie świadczeń za udział w akcjach, zwolnień z pracy, odszkodowań
Strażacy OSP biorący udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną lub wykonujący inne zadania związane z ochroną przeciwpożarową, ochroną ludności, będzie przysługiwać ochrona przewidziana w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

3. W każdej komendzie wojewódzkiej będzie jeden zastępca odpowiedzialny za sprawy OSP

4. Przywileje dla jednostek OSP przy organizacji imprez masowych
Jednostki OSP będą mogły organizować duże imprezy z pominięciem ogólnych przepisów dotyczących imprez masowych. Warunkiem będzie, aby dochód z tych imprez był przeznaczony na działalność statutową OSP

5. Nowe odznaczenie dedykowane dla strażaków OSP
– Odznaczenie św. Flroiana – nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
– Krzyż św. Floriana – nadawany przez Prezydenta RP

 

 


Krajowy Plan Odbudowy w OKRĘGU 10

Konferencje prasowe odbyły się we wszystkich miastach powiatowych Okręgu 10: Opoczno, Radomsko, Bełchatów, Rawa Mazowiecka, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Piotrków Trybunalski.
Blisko 1️⃣6️⃣,1️⃣ mld zł dla Okręgu Piotrkowskiego może trafić w perspektywie 2021-2027 wynegocjowanej przez rząd Pana Premiera Mateusz Morawiecki!
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej we wtorek, 4 maja, przyjął ustawę ratyfikacyjną, otwierającą drogę Polsce do uzyskania rekordowego wsparcia z UE w wysokości 7️⃣7️⃣0️⃣ mld zł.
W konferencji udział wzięli parlamentarzyści Okręgu 10: Marszałek Senior Antoni Macierewicz, Poseł Robert Telus, Poseł Anna Milczanowska, Poseł Grzegorz Lorek, Poseł Grzegorz Wojciechowski, a także, m.in. Marszałek Sejmiku Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba oraz radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Janusz Ciesielski, a także samorządowcy.


Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Powiatu Opoczyńskiego

Dzięki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do Powiatu Opoczyńskiego trafią następujące środki:

Na zadania powiatowe dofinansowanie otrzymają wnioski w łącznej wysokości 16 075 035,34 zł., a konkretne kwoty zostaną przeznaczone na:
  • Remont dróg powiatowych: 960 000 zł. nr 3104E na odcinku Ziębów – Modrzew wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3101E w m. Ziębów , nr 3117E w miejscowości Ostrów.
  • Rozbudowa drogi powiatowej: 5 151 030,00 zł. na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap II Popławy – Popławy Kolonia- Kazimierzów.
  • Rozbudowa drogi powiatowej: 3 684 068,00 zł. na odcinku Opoczno- Petrykozy. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina- Sędów.
  • Rozbudowa drogi powiatowej: 6 279 937,34 zł. na odcinku Bukowiec Opoczyński- Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i Sobawiny.

Na zadania gminne dofinansowanie otrzymają:

  • Gmina Opoczno: 3 076 546,00 zł. – rozbudowa ciągu dróg gminnych- ulicy Partyzantów, Limanowskiego i Cichej w Opocznie wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem.
  • Gmina Paradyż: 3 311486,00 zł. – przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola – Dorobna Wola.
  • Gmina Drzewica: 958 342,00 zł. – remont dróg gminnych, ulicy Szkolnej, ulicy Cmentarnej.
  • Gmina Żarnów: 683 876,80 zł. – Przebudowa dróg wewnetrznych w miejscowości Skórkowiece (ul. Cicha, Północna, Cmentarna)


Robert Telus Doradcą Politycznym Prezesa Rady Ministrów

Z dniem 3 marca 2021 r. Robert Telus – Poseł na Sejm RP został powołany przez Mateusza Morawieckiego w skład Doradców Politycznych Prezesa Rady Ministrów.

Rada Doradców Politycznych Prezesa Rady Ministrów to nowy zespół, który ma doradzać Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu zarówno w sprawach bieżących, politycznych jak i wdrażania oraz realizacji Nowego Polskiego Ładu. Do głównych zadań rady będzie należało dokonywanie oceny sytuacji polityczno-ekonomicznej kraju.


Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w niedzielę, 28 lutego, około 100 samochodów z biało-czerwonymi flagami wzięło udział w spontanicznym rajdzie ku pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przejechał ulicami Opoczna. Wydarzenie odbyło się według wytycznych Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.
Pierwszym punktem obchodów było złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy pod pomnikiem poświęconym Opoczyńskim Policjantom, przy Komendzie Powiatowej Policji w Opocznie oraz pod Pomnikiem Wdzięczności, który znajduje się na Placu Strażackim.
Wiązanki oraz znicze złożyli: Antoni Macierewicz – Marszałek Senior, Robert Telus – Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Janusz Ciesielski – Radny Sejmiku Województwa łódzkiego, Michał Białek – członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego, Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miasta Opoczno, Tomasz Kopera – radny Rady Miasta Opoczno, a także przedstawiciele służb mundurowych: Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji w Opocznie oraz Piotr Gołos – dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.
W międzyczasie również i delegacje gminne składały kwiaty w innych miejscach pamięci, zmajdujących się na terenie Powiatu Opoczyńskiego. Byli to, m.in. Marcin Baranowski – Starosta Opoczyński, Maria Barbara Chomicz – Wicestarosta, Wojciech Rudalski – Wójt Gminy Paradyż, Zastępca Dyrektora OR KRUS w Łodzi Jacek Reszelewski, a także radni powiatowi i gminni z terenu pozostałych gmin Powiatu Opoczyńskiego.
Następnie przedstawiciele władz parlamentarnych oraz Samorządowych spotkali się z uczestnikami rajdu na placu znajdującym się za kościołem św. Bartłomieja. Po krótkich przemówieniach parlamentarzystów uczestnicy rajdu, w samochodach obwieszonych barwami narodowymi przejechali w grupach po 10 aut ulicami Opoczna.
CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!