Kolejna dobra informacja dla bezpieczeństwa i zdrowia Polaków! Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie otrzymał 9,5 mln. zł!

Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie otrzymał 9,5 mln. zł. dotacji z Funduszu Medycznego (Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych) na modernizację i doposażenie SOR oraz współpracujących pracowni diagnostycznych polegające na modernizacji pomieszczeń: Pracowni TK, RTG, USG, Endoskopii wraz z wymianą wyeksploatowanego sprzętu❗