Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Powiatu Opoczyńskiego

Dzięki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do Powiatu Opoczyńskiego trafią następujące środki:

Na zadania powiatowe dofinansowanie otrzymają wnioski w łącznej wysokości 16 075 035,34 zł., a konkretne kwoty zostaną przeznaczone na:
  • Remont dróg powiatowych: 960 000 zł. nr 3104E na odcinku Ziębów – Modrzew wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3101E w m. Ziębów , nr 3117E w miejscowości Ostrów.
  • Rozbudowa drogi powiatowej: 5 151 030,00 zł. na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap II Popławy – Popławy Kolonia- Kazimierzów.
  • Rozbudowa drogi powiatowej: 3 684 068,00 zł. na odcinku Opoczno- Petrykozy. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina- Sędów.
  • Rozbudowa drogi powiatowej: 6 279 937,34 zł. na odcinku Bukowiec Opoczyński- Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i Sobawiny.

Na zadania gminne dofinansowanie otrzymają:

  • Gmina Opoczno: 3 076 546,00 zł. – rozbudowa ciągu dróg gminnych- ulicy Partyzantów, Limanowskiego i Cichej w Opocznie wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem.
  • Gmina Paradyż: 3 311486,00 zł. – przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola – Dorobna Wola.
  • Gmina Drzewica: 958 342,00 zł. – remont dróg gminnych, ulicy Szkolnej, ulicy Cmentarnej.
  • Gmina Żarnów: 683 876,80 zł. – Przebudowa dróg wewnetrznych w miejscowości Skórkowiece (ul. Cicha, Północna, Cmentarna)