12 AUTOBUSÓW DLA OPOCZNA I 5 DLA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO


12 września, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie popisano umowy na zakup autobusów o napędzie elektrycznym, które trafią do:

?Miasta Opoczno – „Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno” – 12 autobusów o napędzie elektrycznym, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 39 281 597,00 zł.

?Miasta Piotrków Trybunalski – ” Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez inwestycję w tabor zeroemisyjny” – 5 autobusów o napędzie elektrycznym, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 16 500 000,00 zł.

Po podpisaniu umów rozpoczęło się spotkanie Minister Anny Moskwy z samorządowcami, przedstawicielami ciepłowni, przedstawicielami odbiorców wrażliwych z powiatów: opoczyńskiego, rawskiego, skierniewickiego, tomaszowskiego oraz piotrkowskiego.

✅Przy podpisaniu umowy z pomiędzy Sławomirem Mazurkiem, Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Burmistrzem Opoczna oraz Prezydentem Piotrkowa Trybunalskiego uczestniczyli: Minister Klimatu Ann Moskwa, Poseł na Sejm RP Robert Telus, Senator RP Rafał Ambrozik, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Miedzianowski, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Janusz Ciesielski oraz Starosta Opoczyński Marcin Baranowski i Wicestarosta Opoczyński Maria Barbara Chomicz.

Share Button