BEZPIECZNA ZIMA DLA NASZYCH ZWIERZĄT!

Do 5 listopada w godzinach 8-15 w Biurze Poselskim Posła na Sejm RP Roberta Telusa trwa zbiórka ,,Bezpieczna zima dla naszych zwierząt”. Jest to zbiórka karmy suchej i mokrej oraz wszystkich niezbędnych do przetrwania zimy akcesoriów dla bezdomnych psów i kotów (koce, ręczniki, miski, obroże itp.). Wszystkie zebrane artykuły przeznaczone zostaną na rzecz stowarzyszenia ANIMALS OPOCZNO, które od lat zajmuje się pomocą zwierzętom pokrzywdzonym przez los. Zachęcamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji.

Artykuły można dostarczać pod adres: Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Roberta Telusa, ul. Biernackiego 3, 26-300 Opoczno.

Share Button

Share Button

PIKNIK MILITARNY W OPOCZNIE!

Zapraszamy nad zalew opoczyński na Piknik Militarny, pod patronatem Posła Roberta Telusa.

Wśród atrakcji: koncerty Lecha Makowieckiego oraz Zespołu FABRYKA!

Podczas Pikniku będzie możliwość zaszczepienia się – #SzczepimySie – punkt szczepień będzie do Państwa dyspozycji.

Rozpoczynamy biegiem „Tropem Wilczym” – biuro zawodów czynne od godz. 13.00.

Od godz. 11.00 Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora KOWR oddział w Łodzi.

Share Button

Projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej gotowy!

Projekt nowej ustawy dotyczącej Ochotniczych Straży Pożarnych  zakłada m.in.:
 
1. Dodatek emerytalny dla strażaków OSP
Członkom ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet, oraz przez co najmniej 25 lat brali bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, przysługiwać będzie świadczenie ratownicze, z tytułu wysługi lat w JRG OSP w wysokości 1/14 stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Kompleksowe uregulowanie świadczeń za udział w akcjach, zwolnień z pracy, odszkodowań
Strażacy OSP biorący udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną lub wykonujący inne zadania związane z ochroną przeciwpożarową, ochroną ludności, będzie przysługiwać ochrona przewidziana w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

3. W każdej komendzie wojewódzkiej będzie jeden zastępca odpowiedzialny za sprawy OSP

4. Przywileje dla jednostek OSP przy organizacji imprez masowych
Jednostki OSP będą mogły organizować duże imprezy z pominięciem ogólnych przepisów dotyczących imprez masowych. Warunkiem będzie, aby dochód z tych imprez był przeznaczony na działalność statutową OSP

5. Nowe odznaczenie dedykowane dla strażaków OSP
– Odznaczenie św. Flroiana – nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
– Krzyż św. Floriana – nadawany przez Prezydenta RP

 

 

Share Button

Krajowy Plan Odbudowy w OKRĘGU 10

Konferencje prasowe odbyły się we wszystkich miastach powiatowych Okręgu 10: Opoczno, Radomsko, Bełchatów, Rawa Mazowiecka, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Piotrków Trybunalski.
Blisko 1️⃣6️⃣,1️⃣ mld zł dla Okręgu Piotrkowskiego może trafić w perspektywie 2021-2027 wynegocjowanej przez rząd Pana Premiera Mateusz Morawiecki!
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej we wtorek, 4 maja, przyjął ustawę ratyfikacyjną, otwierającą drogę Polsce do uzyskania rekordowego wsparcia z UE w wysokości 7️⃣7️⃣0️⃣ mld zł.
W konferencji udział wzięli parlamentarzyści Okręgu 10: Marszałek Senior Antoni Macierewicz, Poseł Robert Telus, Poseł Anna Milczanowska, Poseł Grzegorz Lorek, Poseł Grzegorz Wojciechowski, a także, m.in. Marszałek Sejmiku Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba oraz radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Janusz Ciesielski, a także samorządowcy.

Share Button

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Powiatu Opoczyńskiego

Dzięki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do Powiatu Opoczyńskiego trafią następujące środki:

Na zadania powiatowe dofinansowanie otrzymają wnioski w łącznej wysokości 16 075 035,34 zł., a konkretne kwoty zostaną przeznaczone na:
  • Remont dróg powiatowych: 960 000 zł. nr 3104E na odcinku Ziębów – Modrzew wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3101E w m. Ziębów , nr 3117E w miejscowości Ostrów.
  • Rozbudowa drogi powiatowej: 5 151 030,00 zł. na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap II Popławy – Popławy Kolonia- Kazimierzów.
  • Rozbudowa drogi powiatowej: 3 684 068,00 zł. na odcinku Opoczno- Petrykozy. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina- Sędów.
  • Rozbudowa drogi powiatowej: 6 279 937,34 zł. na odcinku Bukowiec Opoczyński- Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i Sobawiny.

Na zadania gminne dofinansowanie otrzymają:

  • Gmina Opoczno: 3 076 546,00 zł. – rozbudowa ciągu dróg gminnych- ulicy Partyzantów, Limanowskiego i Cichej w Opocznie wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem.
  • Gmina Paradyż: 3 311486,00 zł. – przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola – Dorobna Wola.
  • Gmina Drzewica: 958 342,00 zł. – remont dróg gminnych, ulicy Szkolnej, ulicy Cmentarnej.
  • Gmina Żarnów: 683 876,80 zł. – Przebudowa dróg wewnetrznych w miejscowości Skórkowiece (ul. Cicha, Północna, Cmentarna)

Share Button

Robert Telus Doradcą Politycznym Prezesa Rady Ministrów

Z dniem 3 marca 2021 r. Robert Telus – Poseł na Sejm RP został powołany przez Mateusza Morawieckiego w skład Doradców Politycznych Prezesa Rady Ministrów.

Rada Doradców Politycznych Prezesa Rady Ministrów to nowy zespół, który ma doradzać Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu zarówno w sprawach bieżących, politycznych jak i wdrażania oraz realizacji Nowego Polskiego Ładu. Do głównych zadań rady będzie należało dokonywanie oceny sytuacji polityczno-ekonomicznej kraju.

Share Button

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w niedzielę, 28 lutego, około 100 samochodów z biało-czerwonymi flagami wzięło udział w spontanicznym rajdzie ku pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przejechał ulicami Opoczna. Wydarzenie odbyło się według wytycznych Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.
Pierwszym punktem obchodów było złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy pod pomnikiem poświęconym Opoczyńskim Policjantom, przy Komendzie Powiatowej Policji w Opocznie oraz pod Pomnikiem Wdzięczności, który znajduje się na Placu Strażackim.
Wiązanki oraz znicze złożyli: Antoni Macierewicz – Marszałek Senior, Robert Telus – Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Janusz Ciesielski – Radny Sejmiku Województwa łódzkiego, Michał Białek – członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego, Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miasta Opoczno, Tomasz Kopera – radny Rady Miasta Opoczno, a także przedstawiciele służb mundurowych: Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji w Opocznie oraz Piotr Gołos – dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.
W międzyczasie również i delegacje gminne składały kwiaty w innych miejscach pamięci, zmajdujących się na terenie Powiatu Opoczyńskiego. Byli to, m.in. Marcin Baranowski – Starosta Opoczyński, Maria Barbara Chomicz – Wicestarosta, Wojciech Rudalski – Wójt Gminy Paradyż, Zastępca Dyrektora OR KRUS w Łodzi Jacek Reszelewski, a także radni powiatowi i gminni z terenu pozostałych gmin Powiatu Opoczyńskiego.
Następnie przedstawiciele władz parlamentarnych oraz Samorządowych spotkali się z uczestnikami rajdu na placu znajdującym się za kościołem św. Bartłomieja. Po krótkich przemówieniach parlamentarzystów uczestnicy rajdu, w samochodach obwieszonych barwami narodowymi przejechali w grupach po 10 aut ulicami Opoczna.
CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!
Share Button

W dniu 06-05-2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Share Button

Środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. dla woj. Łódzkiego

Share Button