Od dziś w szkołach ponadpodstawowych, znajduje się wystawa konkursu plastycznego „Mój Lokalny Patriotyzm”. Uczniowie i nauczyciele mają możliwość obejrzenia prac w wykonaniu klas IV- VII.W kolejnych dniach wystawa , będzie znajdować się na terenie szkół powiatu opoczyńskiego.Konkurs został objęty patronatem Posła na Sejm RP Roberta Telusa

Share Button

Konkurs „Mój Lokalny Patriotyzm”

W związku z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości Biuro Poselskie Posła Roberta Telusa przeprowadziło konkurs plastyczno-literacki „Mój Lokalny Patriotyzm”, skierowany do uczniów szkół podstawowych powiatu opoczyńskiego. Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej, przygotowuje do życia w społeczeństwie, wpływa na kształtowanie więzi z krajem. Trzeba je budować poprzez działalność dydaktyczno – wychowawczą. Poniżej lista laureatów wyróżnionych prac, którzy zakwalifikowali się na główną nagrodę w postaci wycieczki do Sejmu RP oraz prace w wykonaniu uczestników konkursu.

Szkoła Podstawowa w Sławnie:

 1. Hanna Przybylska
 2. Maciej Lenarcik
 3. Filip Stolarek
 4. Julia Kowalczyk

Szkoła Podstawowa w Brzustowcu:

 1. Zuzanna Sołtysiak
 2. Magdalena Abramczyk
 3. Nadia Raczyńska
 4. Gabriela Wójcik

Szkoła Podstawowa w Drzewicy:

 1. Bartłomiej Kupis
 2. Adam Osiejewski
 3. Jakub Trzaskowski

Szkoła Podstawowa w Kamieniu:

 1. Wiktoria Dzianach
 2. Faustyna Dróżdż
 3. Oliwia Jaworska

Szkoła Podstawowa w Białaczowie:

 1. Alicja Ulowska
 2. Hanna Grzybek

Szkoła Podstawowa w Ogonowicach:

 1. Aleksandra Cabaj
 2. Faustyna Telus
 3. Antonina Wijata
 4. Aleksandra Zaborowska
 5. Jan Dobrowolski

Szkoła Podstawowa w Wygnanowie:

 1. Patrycja Zakrzewska
 2. Natalia Kmita
 3. Zuzanna Grabska
 4. Oliwia Mordaka

Szkoła Podstawowa w Radzicach Dużych:

 1. Dorian Majcherek
 2. Nikola Wawrzyńczak
 3. Fabian Witoń
 4. Katarzyna Tomczyk

Szkoła Podstawowa w Błogiem Rządowym:

 1. Wiktoria Teda
 2. Emilia Piesiak

Szkoła Podstawowa w Kozeninie:

 1. Szymon Surosz
 2. Antoni Antosik

Szkoła Podstawowa w Celestynowie:

 1. Nikola Jakubczyk
 2. Zuzanna Stołek

Szkoła Podstawowa w Dębie:

 1. Adam Chmal

Szkoła Podstawowa w Modrzewiu:

 1. Szymon Grzegorczyk
 2. Julia Kobacka
 3. Maja Jędryka

Szkoła Podstawowa w Paradyżu:

 1. Aleksandra Sobieniecka
 2. Julita Smardzewska

Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej:

 1. Julia Wiatrowska

Szkoła Podstawowa w Sokołowie:

 1. Aleksandra Borowska

Szkoła Podstawowa w Stoku:

 1. Laura Czerczak

Share Button

Share Button

POLSKI ŁAD DLA POWIATU OPOCZYŃSKIEGO!

W dniu wczorajszym tj. 03.11.2021 r. Poseł Robert Telus przekazał opoczyńskim samorządowcom promesy na zadania w ramach Polskiego Ładu. Łącznie do powiatu opoczyńskiego trafi w ramach rządowego programu ponad 77 mln zł. Wsparcie otrzymają wszystkie opoczyńskie samorządy. W ramach Polskiego Ładu Starostwo Powiatowe w Opocznie zrealizuje dwa projekty. Pierwszy to rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych. Kwota wsparcia to 9 mln 405 tys. zł. Drugie zadanie dotyczy budowy sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym. Na to zadanie powiatowy samorząd dostał 5,4 mln zł. Z dużego dofinansowania na poziomie 12 mln 350 tys. zł cieszy się samorząd Gminy Drzewica. Dzięki tym pieniądzom możliwa będzie rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzewicy. Gmina Opoczno otrzymała promesę na kwotę 5 mln zł, która przeznaczona zostanie na budowę infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe znajdującej się przy Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie. Gmina Sławno otrzymała 4 mln 731 tys. zł na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. To kolejne środki, na inwestycje, które trafią do mieszkańców gminy Sławno. Gmina Białaczów otrzymała 9,5 mln na na modernizacje oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Białaczów. Na ręce Wójta Gminy Mniszków przekazano promesy na kwoty: 1,7 mln na przebudowę i remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Prucheńsko Małe, Małe Końskie, Strzelce oraz Radonia, a także 3,6 mln zł na budowę kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mniszkowie. Gmina Paradyż na remont drogi powiatowej na odcinku Paradyż – Przyłęk- granica gminy Paradyż/Żarnów otrzymała ponad 9 mln. Natomiast Gmina Poświętne na modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy dostała wsparcie w wysokości blisko 4 mln zł, a także na termomodernizację budynku szkoły i biblioteki w Dębie kwotę 3 mln 150 tys. zł. Gmina Żarnów na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żarnowie otrzymała promesę na kwotę 9,5 mln zł To ogromne wsparcie, tak oczekiwanej inwestycji, w tej gminie Powiatu Opoczyńskiego.

Share Button

Otwarcie wystawy „Czas to Miłość”

Dziś tj. 03.11.2021 r. na terenie deptaku przy pływalni miejskiej w Opocznie odbyło się otwarcie wystawy „Czas to Miłość” upamiętniającej Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która została przygotowana przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Wystawa „Czas to Miłość” w nowatorskiej formie graficznej prezentuje najważniejsze słowa Prymasa Tysiąclecia z kolejnych dekad jego życia. Znajdują się na niej także archiwalne fotografie oraz istotne punkty biografii Prymasa.Na otwarciu wystawy obecni byli: Pan Poseł Robert Telus – inicjator wydarzenia, Pan Senator Rafał Ambrozik, przedstawiciele Muzeum; Pan Julian Adamczyk oraz Robert Cymborski, Pan Karol Młynarczyk Wicewojewoda Łódzki, Pan Marcin Baranowski Starosta Opoczyński, Pani Maria Barbara Chomicz Wicestarosta Opoczyński, Pan Janusz Ciesielski Radny Sejmiku woj. Łódzkiego, Pan Dariusz Kosno Burmistrz Opoczna, w imieniu Pana Adama Grabowskiego Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie Pan Wiktor Pietrzyk, Pan Krzysztof Owczarski Prezes Zarządu PGK w Opocznie, Pan Tomasz Kopera Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Pani Jolanta Łuczka-Nita Radna Miejska, Pan Zbigniew Sobczyk Wicedyrektor I LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, Pan Michał Białek Członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego, Pan Marek Zieliński Dyrektor ZSP nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie, Pani Agnieszka Nalewczyńska Dyrektor Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie, Pani Katarzyna Szymczyk Dyrektor PCPR w Opocznie, Pani Agnieszka Brola Dyrektor DPS w Drzewicy wraz z kierownikiem Panią Moniką Staśkiewicz, a także młodzież z opoczyńskich szkół ponadpodstawowych.

Share Button

Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Share Button

BEZPIECZNA ZIMA DLA NASZYCH ZWIERZĄT!

Do 5 listopada w godzinach 8-15 w Biurze Poselskim Posła na Sejm RP Roberta Telusa trwa zbiórka ,,Bezpieczna zima dla naszych zwierząt”. Jest to zbiórka karmy suchej i mokrej oraz wszystkich niezbędnych do przetrwania zimy akcesoriów dla bezdomnych psów i kotów (koce, ręczniki, miski, obroże itp.). Wszystkie zebrane artykuły przeznaczone zostaną na rzecz stowarzyszenia ANIMALS OPOCZNO, które od lat zajmuje się pomocą zwierzętom pokrzywdzonym przez los. Zachęcamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji.

Artykuły można dostarczać pod adres: Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Roberta Telusa, ul. Biernackiego 3, 26-300 Opoczno.

Share Button

Dzień Edukacji Narodowej

Share Button

PIKNIK MILITARNY W OPOCZNIE!

Zapraszamy nad zalew opoczyński na Piknik Militarny, pod patronatem Posła Roberta Telusa.

Wśród atrakcji: koncerty Lecha Makowieckiego oraz Zespołu FABRYKA!

Podczas Pikniku będzie możliwość zaszczepienia się – #SzczepimySie – punkt szczepień będzie do Państwa dyspozycji.

Rozpoczynamy biegiem „Tropem Wilczym” – biuro zawodów czynne od godz. 13.00.

Od godz. 11.00 Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora KOWR oddział w Łodzi.

Share Button

Projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej gotowy!

Projekt nowej ustawy dotyczącej Ochotniczych Straży Pożarnych  zakłada m.in.:
 
1. Dodatek emerytalny dla strażaków OSP
Członkom ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet, oraz przez co najmniej 25 lat brali bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, przysługiwać będzie świadczenie ratownicze, z tytułu wysługi lat w JRG OSP w wysokości 1/14 stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Kompleksowe uregulowanie świadczeń za udział w akcjach, zwolnień z pracy, odszkodowań
Strażacy OSP biorący udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną lub wykonujący inne zadania związane z ochroną przeciwpożarową, ochroną ludności, będzie przysługiwać ochrona przewidziana w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

3. W każdej komendzie wojewódzkiej będzie jeden zastępca odpowiedzialny za sprawy OSP

4. Przywileje dla jednostek OSP przy organizacji imprez masowych
Jednostki OSP będą mogły organizować duże imprezy z pominięciem ogólnych przepisów dotyczących imprez masowych. Warunkiem będzie, aby dochód z tych imprez był przeznaczony na działalność statutową OSP

5. Nowe odznaczenie dedykowane dla strażaków OSP
– Odznaczenie św. Flroiana – nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
– Krzyż św. Floriana – nadawany przez Prezydenta RP

 

 

Share Button